Upcoming chains (L1/L2)

Zeta Chain : https://twitter.com/zetablockchain
Hydra Chain : https://twitter.com/hydra_chain
Cartesi : https://twitter.com/cartesiproject
Aptos : https://twitter.com/AptosLabs
Berachain : https://twitter.com/berachain
Mysten Labs : https://twitter.com/Mysten_Labs
0L Network : https://twitter.com/0LNetwork
Hepton : https://twitter.com/HeptonL2
Specular : https://twitter.com/SpecularL2
KekChain : https://twitter.com/KekChain
Aevos Protocol : https://twitter.com/AevosProtocol
Canto : https://twitter.com/CantoPublic
Nibiru : https://twitter.com/NibiruChain
Sel Network : https://twitter.com/SeiNetwork
SynapseChain: https://twitter.com/SynapseProtocol